Tuyển Dụng

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ CHO NHÀ MÁY TẠI THỤY LÂM (ĐÔNG ANH)

Flexfit mở rộng quy mô hoạt động với nhà máy có diện tích 1.500m tại Thụy Lâm, Đông Anh, Hà Nội. Công ty mong muốn tìm kiếm các cá nhân phù hợp với những vị trí tại nhà máy để cùng đồng hành, phát triển trên chặng đường mới.      

Admin
04.22.2019
0 Bình luận

Flexfit mở rộng quy mô hoạt động với nhà máy có diện tích 1.500m tại Thụy Lâm, Đông Anh, Hà Nội. Công ty mong muốn tìm kiếm các cá nhân phù hợp với những vị trí tại nhà máy để cùng đồng hành, phát triển trên chặng đường mới.

 

 

 

Để lại đánh giá của bạn.

Thông tin của bạn sẽ dược bảo mật.