• Hashtag:

    Module

Gia đình trẻ hiện đại nên sử dụng những đồ nội thất may đo dạng module nào?

Nội thất may đo dạng module là gì? Module được hiểu là những khối độc lập, riêng lẻ. Thay vì thiết kế liền mạch như đồ nội thất truyền thống, nội thất module được hoàn thiện theo từng khối riêng biệt và liên kết lại với nhau. Nội thất...
  • 09/10/2020
  • 190 Lượt xem